Petak, 27 Januar 2012 16:59

Odgovor Safetu Kuduzoviću PRVI DIO

Napisao:  Administrator
Ocjeni ovaj članak
(21 glasova)

Gotovo da se može predvidjeti svaki potez vehabijskih vođa u njihovim pokušajima da dokažu nedokazivo. Svaki put kada im se da jasna istina čijim negiranjem mogu sebi prilijepiti samo epitet maloumnika oni počinju napade i psovke na račun osoba koje ih javno pobijaju. U ovome nema razlike između onih automehaničara među njima i onih koji imaju zvanja doktora ili magistara. Možda je razlog toga isti mentalni sklop, ili možda bolje reći rasklop, koji odlikuje sve pripadnike ovog pravca. Bez neke velike razlike između „učenih“ i onih bez ikakvih diploma svi oni koriste iste metode „dokazivanja“ i rasprave. Razlika je samo u formi kojom upućuju  svoje psovke i uvrjede. „Učeni“ to rade na zavijeni način a oni bez diploma onako prostački i otvoreno. Ono što je karakteristično za sve sekte, ne samo sektu vehabija, je to što govore samo onda kada su u grupi i kada imaju pored sebe istomišljenika koji će iz sveg glasa ponavljati ono što im njihovi vođe kažu bez obzira koliko to glupo i pogrješno bilo. Razlog njihovih čvrstih zajednica koje se bezuslovno podupiru je ništa drugo do to što oni nemaju dokaza za svoju ideologiju u validnim izvorima i vide snagu samo u drugim slijepim sljedbenicima iste pogrešne ideologije. Ovo je i, prije svega ostalog, i razlog njihovog specifičnog izgleda. Daleko je sunnet Božijeg Poslanika, a.s., da bude od razloga njihovog posebnog izgleda jer, da sunnet ima ikakvu ulogu u njihovom životu oni ne bi psovali, govorili ružne riječi, vrijeđali i omalovažavali druge, podvaljivali i varali. Razlog njihovog specifičnog izgleda je što lakše prepoznavanje istomišljenika.

 

Pored vrijeđanja neistomišljenika, jedna od metoda vehabija je i podvaljivanje imamima te vađenje iz konteksta kako bi se poduprlo neko vehabijsko mišljenje. Oni ne pristupaju proučavanju da bi došli do istine već samo da bi pronašli nešto čime bi potvrdili ono što su već zacrtali u svojim glavama. Sve ovo može se primjetiti u svim vehabijskim tekstovima u kojima se pokušava odgovoriti na jasne dokaze i istinu u koju se pozivaju pa i ovom najnovijem na koji odgovaram.

Jasno je svakome onome ko se bavi očuvanjem ispravnog islamskog učenja i pobijanjem neispravnih ideologija da je to težak put prepun opasnosti. To je ujedno i jedan od najvećih razloga što veliki broj naše uleme ćuti na ove probleme. Lično sam se susretao sa pokušajem ubistva, prebijanjem od strane studenata iz okupirane Medine, provalom u stan kako bi se uništile moje knjige, na stotinama prijetnji smrću meni, mojoj porodici i prijateljima. To je još jedna od karakteristika koje ih „krase“ i ujedno i pokazuju i ozbiljnost pripadnika ovog pravca na putu traženja istine. Oni ne traže istinu, jer se do istine dolazi iskrenim proučavanjem i lijepim dijalogom, već pokušavaju fizički nametnuti ljudima „istinu“ koju im njihove vođe zacrtaju. Sve se to radi samo zbog nedostatka validnih dokaza i prikrivanja zablude koja lahko biva otkrivena kada dođu na dijalog. U dijalog se upuštaju samo sa neupućenim momcima koji njihovom slatkom pričom o slijeđenju Kur'ana i sunneta bivaju zavedeni i prevareni. Ono što oni ustvari rade je nuđenje tim momcima jednostavnosti, bukvalizma kojeg svako može lahko shvatiti a nakon toga uzdizanje tih momaka govoreći im da će, ako nauče par besplatnih brošurica postati „šejhovi“ i „branioci sunneta“. Vehabijska ideja o jednostavnosti propisa je ustvari preuzeta od njemačkog orjentaliste i velikog neprijatelja islama Joseph Schachta ( 1902. – 1969. ) koji je tvrdio da je islam skup jednostavnih propisa proisteklih iz izvanrednog uma Muhammeda, a.s., koje je on izložio zaostalim i nepismenim beduinima koji su sve to bezrezervno prihvatili kao Božansku uputu. Vehabije samo nastavljaju misiju koju je započeo Schacht sprovodeći je u djelo. Islam svode na bukvalizam, fizički izgled i predstavljanje izvora šerijata zbirkama tekstova za čije shvatanje nije potrebno ništa više od suhog bukvalizma. Nikakvo razmišljanje niti dublje proučavanje nije potrebno po njima i Schachtu.

Islamsko pravo, nasuprot onoga što vehabije i Schacht misle nije skup jednostavnih propisa koje svako može lako spoznati. To je Allahov, dž.š., zakon, prepun mudrosti, skrivenih poruka i pouka. Njegove pouke spoznavaće se postepeno s vremena na vrijeme. Nešto što su spoznali tabi'ini izmaklo je ashabima, nešto od istine što su spoznale generacije nakon tabi'ina njima nije bilo poznato. Sve je ovo po Kur'anskom ajetu: „I vi ćete, nakon perioda, njegovu poruku spoznavati.“ ( Sad, 88. )

Da je šerijat nešto prosto kakvim ga vehabije nastoje prikazati onda bi broj pravnika među najboljom generacijom – ashabima, bio ogroman, međutim, od samo njih 31 se prenosi da su izdavali šerijatska rješenja, svi ostali su slijedili ovih 31 pravnika.

Ako bih odgovarao na uvrede i laži iznesene na moj račun od strane Safeta Kuduzovića i njegovih sljedbenika to bi značilo da želim ugled kod ljudi i u njihovim očima te ću na sve to prećutati i ostaviti da Allah dž.š., na Sudnjem danu nagradi ili kazni onoga ko to zaslužuje a meni da ono što mi pripada.

 

Na putu odbrane islama od novonastalih ideologija ne bojim se smrti i prijetnji koje mi svakodnevno upućuju. Sami Džeko može umrijeti ali istina se ne može ubiti.

 

Stoga, oslanjajući se na Allaha, kažem:

 

Safet Kuduzović kaže: Što se tiče proslave mevluda, taj "ibadet" nisu poznavali muslimani u prva tri stoljeća islama...

U podsvijesti je svakog vehabije da koliko god može izvrće stvari i njihovo ispravno razumijevanje kako bi nakon toga lakše mogao donijeti propis u korist svog ličnog, već izgrađenog mišljenja. Jedna od imaginacija Safeta Kuduzovića je ocenjivanje mevluda „ibadetom“. Niko od onih koji prave mevlude i proslavljaju mevlud ne uzdiže ovaj čin na stepen ibadeta. Kod svih onih koji prave mevlude on nije ništa više do lijepog običaja koji je preuzet od starijih generacija i prenosi se, kao i svi običaji, s koljena na koljeno. To što taj običaj u sebi sadrži stvari ibadetskog karaktera poput učenja Kur'ana, zikra, slavata na Poslanika, a.s. i dove ne uzdiže samo po sebi mevlud na stepen ibadeta te tako biva pobijena tvrdnja Safeta Kuduzovića da je mevlud ibadet i sve ono što ide uz tu tvrdnju a to je zabranjivanje mevluda zbog pravila da je osnova u ibadetima zabrana.  U običajima poput ovog nepostojanje dokaza nije dokaz zabrane kao što je to poznato među učenjacima usula.

Imam Hafiz es Sujuti na pitanje o mevludu kaže: „Moj odgovor na postavljeno pitanje glasi: Osnova obilježavanja mevluda, a koja se sastoji u okupljanju muslimana, učenju Kur'ana, recitovanju veličanstvenih događaja u vezi sa Vjerovjesnikovim, a.s., dolaskom na ovaj svijet i postavljanju sofre, ne pridodavajući spomenutom ništa što je pokuđeno, pa takvo obilježavanje mevluda jeste jedan od lijepih običaja za koji će onaj ko ga bude praktikovao biti nagrađen, jer se takvim obilježavanjem mevluda iskazuje poštovanje prema Vjerovjesniku, a. s., i pokazuje radost i sreća zbog njegovog, a. s., rođenja.“

 

Dakle, najveći problem vehabijske metodologije je u razumijevanju onoga o čemu govore.

Ako pogledamo u sadržinu mevluda primjetićemo da je to:

-          Učenje Kur'ana

-          Predavanje

-          Zikr

-          Salavati na Poslanika, a.s.

-          Hvalospjevi o Poslaniku, a.s.

-          Sastajanje ljudi

 

Što se tiče učenja Kur'ana što je sastavni dio svakog mevluda o njegovoj blagodati dovoljno je navesti samo par citata:

 

Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati.” (Sura Fatir, 29. ajet)

 

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: “Neće se skupiti svijet u nekoj od Allahovih kuća, kako bi učili Allahovu Knjigu i među sobom je izučavali, a da se neće na njih spustiti smiraj i prekriti ih milost, a i meleki će ih okružiti, a i Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod njega.” ( Muslim )

 

Prenosi se od Ibn Mes'uda da je Poslanik, a.s., rekao: „Ko prouči harf iz Allahove Knjige ima za to jedno dobro djelo a ono se broji desetorostruko, ne kažem da je elif lam mim harf, nego je i elif harf i lam je harf i mim je harf.“( Tirmizi i Darimi )

 

Zatim, sastavni dio svakog mevluda je i predavanje u kojem se ljudi upućuju na dobro i odvraćaju od zla. O obaveznosti i pohvaljenosti toga dovoljno je spomenuti Kur'anski ajet:

 

Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio, naređujete dobro a od zla odvraćate i u Allaha vjerujete...“ ( Ali Imran, 110.)

 

O zikru i njegovoj koristi Poslanik, a.s., kaže:

Zaista Allah ima meleke koji kruže putevima tražeći grupe koje čine zikr. Pa kada pronađu narod koji slavi Allaha poviču: Dođite, pa ih prekriju svojim krilima sve do zemaljskog neba. Zatim Allah kaže: Svedočim vam da sam im oprostio. Pa poviče melek od meleka Milostivog: Među njima je jedan koji nije od njih, došao ja zbog neke druge potrebe. Pa Allah kaže: Oni su jedno posijelo, neću da ih razdvajam.” ( Muslim )

 

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: ”Rekao je Božiji Poslanik : „Nije se sastavio narod radi zikra a da ih nisu prekrili meleki i obavili ih milošću, i da ih Allah nije spomenuo kod onih koji su kod Njega “ ( Muslim )

 

Što se salavata na Poslanika, a.s., tiče i o blagodati toga postoji veliki broj hadisa:

 

Ko donese na mene jedan salavat, Allah donese na njega deset salavata, umanji mu se deset grijeha i podigne deset stepeni.“ ( Nesai )

 

Meleki neprestano donose salavat na onoga koji donosi salavat na mene, pa neka to rob umanji ili uveća.” ( Ahmed )

 

Poslanik, a.s., je rekao: “Ko donese na mene jedan salavat, Allah donese na njega deset; ko donese na mene deset salavata, Allah donese na njega stotinu; ko donese na mene stotinu salavata Allah će mu među oči napisati razrješenje od licemjerstva i spas od Vatre i nastaniće ga sa šehidima na Kijametskom danu.” (Taberani)

 

Zatim, sastavni dio svakog mevluda je hvalospjev u kome se na pjesnički način hvali Božiji  Poslanik, a.s., kroz spomen njegovog života, od rođenja pa do smrti, posebno stavljajući akcenat na neke mu’džize Poslanika, .a.s.

U sunnetu Božijeg Poslanika, a.s., ne postoji ništa što bi zabranilo citiranje stihova koji hvale Božijeg Poslanika, a.s. čak nasuprot, knjige hadisa su prepune kazivanja o pjesnicima Božijeg Poslanika, a.s. i njihovim prelijepim hvalospjevima Muhammeda a.s. kao i Poslanikovih potvrda svega toga. Onaj ko proučava hadis ne može a da ne naiđe na stihove Hassan b. Sabita, Ka’b b. Malika, Ka’b b. Zuhejr b. Ebi Selme, Abdullah b. Revahe, Ummu Ma’bed i dr.

Tekst mevluda koji se uči kod nas nije ništa drugo do nastavak onoga što su započeli ashabi r.a. te tako bez imalo sumnje možemo tvrditi da je učenje hvalospjeva o Muhammedu, a.s. pohvaljena i lijepa stvar koju je lično Poslanik, a.s., potvrdio a koju su ashabi, na čelu sa spomenutim pjesnicima među njima, praktikovali.

Svako onaj ko voli Božijeg Poslanika, a.s., hvali ga i spominje. Hvalospjev o Poslaniku, a.s., znak je ljubavi prema njemu. Allah, dž.š., kaže:

Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate - miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovu putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put.” ( Et Tevba, 24. )

 

A Poslanik, a.s., je rekao: “ Niko od vas neće vjerovati sve dok mu ne budem draži od njegovog djeteta, od njegovog roditelja i svih ljudi.” ( Muslim, br. 178; En Nesai, br. 5030., Ibn Madže, br. 70. )

 

Posljednje odličje mevluda jeste sastajanje ljudi. Čudim se, zaista, nepotrebnoj priči Safeta Kuduzovića o razilaženjima po pitanju datuma rođenja Muhammeda, a.s. kako bi na taj način mogao negirati ispravnost mevluda jer ne poznajemo tačan datum rođenja Poslanika, a.s.

Istina je, i činjenica koju niko ne može negirati da se mevlud organizuje svakog dana u godini i da niko ovaj običaj ne veže za određeni datum. Ne postoji dan a da se negdje ne održi mevlud. Razlog učestalijeg organizovanja mevluda u rebi’ul evvelu je samo to što većina uleme govori da je Poslanik, a.s., rođen upravo u ovom mjesecu, što je i on sam u svom tekstu potvrdio. Mevlud, dakle, nije proslava određenog dana nego pohvala i prisjećanje na Poslanika, a.s. i kada se govori o propisu mevluda treba se sagledati njegova suština a ne to u kojem vremenu se organizuje. Ako bismo govorili o ibadetima, a ne o adetu kao u slučaju mevluda, mogli bismo da kažemo da je veliki broj ibadeta neograničen vremenski. Ako želiš da učiš Kur’an, zikriš, donosiš salavate na Poslanika, a.s., učiš dove i sl. radi to kada god hoćeš, niko te u tome ne smije sprječavati. Ko god te pokuša spriječiti da nekada, u vremenu i na mjestu o kojima nije došla zabrana, činiš neki od ovih ibadeta sličan je šejtanu l.a. i njegov je pomagač. Okupljanje ljudi, po običaju, određenog dana i činjenje spomenute sadržine mevluda ne može niko negirati. Običaji koji se ne kose sa šerijatom dozvoljeni su, i ako u sebi sadrže nešto što su Allah, dž.š., i Njegov Poslanik, a.s., pohvalili ( a vidjeli smo da je sve ono što mevlud sadrži pohvaljeno ) onda su i pohvaljeni.

 

Na osnovu svega rečenog, možemo reći da je, ukoliko shvatimo suštinu mevluda, tvrdnja Safeta Kuduzovića da to nisu poznavale prve tri generacije muslimana neispravna i puka vehabijska želja.

 

Zatim, Safet Kuduzović kaže: “…već se radi od vještoj podvali fatimija (šiitska sekta) koja slavi kako rođendan Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako i rođendan Alije, Hasana i Husejina, radijallahu anhum.”

 

Imam, Hafiz hadisa, Dželaluddin Es Sujuti, osoba koja mnogo bolje poznaje sve ono što bi Safetu Kuduzoviću i vehabijama moglo da padne na pamet, o tome ko je prvi uveo obilježavanje mevluda, kaže:

 

“Obilježavanje mevluda prvi je u praksu uveo vladar Irbila (Irak), El-Muzaffer Kevkeberi bin Zejnuddin Ali ibn Bektekin, jedan od slavnih vladara i darežljivih velikana, koji je iza sebe ostavio mnoge lijepe tragove (hajrāte). Izmedu ostalih je i velika džamija Muzaferija u podnožju brda Kasjon. Hafiz Ibn Kesir u svom djelu Et-Tarih o njemu veli: „Obilježavao je mevludi šerif u rebi`ul-evvelu na izuzetan način. Bio je oštrouman, hrabar, neustrašiv, inteligentan i pravedan, neka mu se Allah smiluje i Svoju mu počast ukaže. Hafiz Ebul-Hattab ibn Dihje napisao mu je jedan svezak o Vjerovjesnikovom, a. s., rođenju pod naslovom Et-Tenvir fi mevlidi-l-beširi-n-nezir, pa ga je ovaj zbog toga nagradio sa 1.000 zlatnika. Dugo je trajala El-Muzafferova vladavina, a smrt ga je zadesila dok je držao opkoljenim krstaše u gradu Akki, 630. god. Bio je lijepog morala i dobre duše.” Unuk Ibnul-Dževzija, u djelu Mir’ātuz-Zemān, kaže: „Neki ljudi koji su prisustvovali El-Muzafferovim soframa prilikom obilježavanja mevluda, nabrojali su da se na tim soframa nalazilo po 5.000 pečenih ovaca, 10.000 pečenih pilića, 100.000 zdjela kajmaka i 30.000 tanjira halve. Na tim mevludima prisustvovali su poznati učenjaci koje je darežljivi vladar nesebično darivao. Svake godine za obilježavanje mevluda utrošio bi 300.000 zlatnika. Održavao je i musafirhanu, u koju je primao goste sa svih strana, a za koju je godišnje odvajao 100.000 zlatnika. Također je svake godine od krstaša otkupljivao, u vrijednosti 200.000 zlatnika, zarobljene muslimane. Za dva harema (Mekku i Medinu) te vodovod u Hidžazu, godišnje bi izdvajao 300.000 zlatnika. I sve to, van tajnih izdvajanja. Njegova žena, Rabija-hatun, kći Ejjubova, a sestra velikog islamskog osvajača Salahudina, pričala je da je njegova košulja bila od grubog pamuka, koja nije vrijedila ni 5 srebrenjaka. Ona ga je zbog toga prekoravala, a on bi joj odgovarao: „Da nosim košulju od 5 srebrenjaka, a ostalo podijelim, bolje mi je nego da nosim skupocjenu odjeću ne dijeleći siromasima i nevoljnicima.” ( Fetve Imama Sujutija, Obilježavanje Mevluda, objavljeno u “Preporodu”, br. 2/844 od 15. januara 2007. god. )

 

Dok svim silama pokušavaju zabraniti mevlud isti ti ljudi, vehabije, redovno u Saudijskoj Arabiji, pod pokroviteljstvom Univerziteta Muhammed b. Saud u Rijadu organizuju “Nedelju šejha Muhamed b. Abdulvehhaba”. Proučavati život Poslanika, a.s., hvaliti ga, donositi salavate na njega, učiti Kur’an, upućivati ljude na dobro je bid’at a proučavati život M. b. Abdulvehhaba, širiti vehabizam i ideju proglašavanja 95% muslimana novotarima je dobro i pohvaljeno djelo.

Govor bin Baza sa "Nedelje Muhamed b. Abdulvehhaba" sa njegove zvanične stranice

 

Evo šta Bin Baz, za razliku od mevluda govori o “Nedelji Muhamed b. Abdulvehhaba”:

“Poštovana braćo, okupljanje radi proučavanja pravca dobrih prethodnika,a među njima i poziva šejha Muhamed b. Abdulvehhaba, upoznavanje ljudi sa njim i upućivanje ljudi na pridržavanje onoga na čemu su bili Poslanik, a.s., njegovi ashabi i dobri prethodnici ovog ummeta je obavezna stvar i od najvećih vidova približavanja Allahu zato što je to udruživanje na dobru i savjetovanje  u dobru, proučavanje radi dolaska do najboljeg. Često se zablude otklanjaju susretima uleme i usmenim razlaganjem pitanja. Ja sam čvrsto ubijeđen da će ovi susreti imati velikog i dobrog uticaja u islamskom svijetu da se svi sastave na Allahovoj knjizi i sunnetu Njegovog Poslanika, udaljavanju od bid’ata u vjeri i razilaženja koja slabe muslimane a jačaju njihove neprijatelje…”

 

Ovo je govor Bin Baza o “Nedelji muhamed b. Abdulvehhaba”.

Kao što vidimo ne štedi riječi hvale.

Kada se ljudi okupe da proučavaju život Poslanika, a.s., a ne Muhamed b. Abdulvehhaba, kada se sastave da ljude upoznaju sa njegovim lijepim osobinama a ne osobinama Muhamed b. Abdulvehhaba, kada se sastave da ljude upute pozivu Poslanika, a.s., a ne pozivu Muhamed b. Abdulvehhaba, kada se sastave da šire ljubav među muslimanima a ne da razmatraju kako će što više muslimana uvesti u vehabizam, onda je to bid’at a kada se sastave da veličaju Muhamed b. Abdulvehhaba i vehabizam onda je to “od najvećih vidova približavanja Allahu”

 

Da nas Allah, dž.š., sačuva licemjerstva i zablude vehabizma!

( kraj prvog dijela )

 

Posljednje modifikacije u : Srijeda, 24 Oktobar 2012 14:45

2 komentari

  • Comment Link ham3 Subota, 22 Septembar 2012 17:47 postavljeno od ham3

    Čestitam na ovakvom odgovoru. Zlo koje vehabije šire je, u najmanju ruku, jednako kao i zlo ostalih din dušmana, a mislim da je čak i veće jer nas oni već stoljećima slabe svojim tupim tumačenjem božanske vjere Islama. Gdje godi ih ima tu je džemat razjedinjen. Jedan od osnovnih farzova gaze iz dana u dan i prosto je neshvatljivo kako su toliko zatucani. Više puta sam pokušao s njima razgovarati kao čovjek ali je to nemoguće. Da nas Bog dragi sačuva njihove ograničenosti i zaostalosti.

  • Comment Link s.z Srijeda, 08 Februar 2012 06:32 postavljeno od s.z

    Allahu z.s.hvala sto ste organizovali ovu stranicu.Zivimo u vreme velikih propagandi koje su na stetu nase vjere,bilo je krajne vreme da se nesto ovakvo organizuje.Zvanicna islamska zajednic bavi se drugim pitanjima,a pitanje vjere i hanefiskog mesheba je ostavila po strani,kao da nema potrebe da se njma bavi.Postojanjem "suprotne strane" na nasim prostorima doslo je do konfuznog stanja u dzematima,medju vjernicima.Neznamo kome se okrenut,"novi"puno rade a "vanicni"ih samo ignorisu i nista se ne preduzima,kao i da se nista ne desava.Allah dz.s.vas nagradio i da je Njegovo zadovoljstvo na sve nas.Amin!

Ostavi komentar

Molimo unesite potrebne informacije (*)

Croatian Arabic Armenian Azerbaijani English French German Hindi Italian Persian Spanish Swedish Turkish Urdu

Kalendar

Ponedjeljak, 25 Juli 2016  
19. Shawwal 1437

Reklama

Animirane reklame koje skreću pažnju posjetilaca.

Ovdje može biti i vaša reklama dovoljno je da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas ako želite da budete dio ove ponude.

Prijava korisnika

Posjetioci države

Najpopularnije 10:
Unknown flag 71%Unknown (117097)
Bosnia Hercegovina flag 9%Bosnia Hercegovina (14025)
Serbia flag 5%Serbia (8634)
Germany flag 3%Germany (4640)
Austria flag 2%Austria (3413)
Switzerland flag 2%Switzerland (2916)
Sweden flag 1%Sweden (1697)
Croatia/Hrvatska flag <1%Croatia/Hrvatska (1583)
Italy flag <1%Italy (1151)
Russian Federation flag <1%Russian Federation (725)
164084 posjeta iz 121 država

Internet preglednici

Najpopularnije:
4%Internet Explorer 6.0
4%Internet Explorer 8.0
3%Safari 8536.25
3%Internet Explorer 9.0
3%Opera 9.80
2%Safari 534.30
2%Internet Explorer 7.0
2%Mozilla
2%FireFox 6.0.2
2%FireFox 5.0

Broj posjetilaca


Danas:54
Ovaj mjesec:1570
Ove godine:13631
Ukupno posjeta:164083
Bots today:113
Od otvorenja:2011-04-30

Detalji korisnika

Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Bot Unknown Bot
Vaš IP: 54.167.205.224