image image image

Pronađite odgovor

Postavite pitanje institutu "Ebu Hanife" uz interaktivnu web formu kao jedini oficijalni kontakt.Naša dužnost je da brzo odgovorimo uz pomoć stručnih osoba iz oblasti u kojoj se nalazi pitanje.

Posjetite naš Institut

Institut sarađuje i vrši konsultacije sa najpoznatijom svetskom ulemom i daijama poput prof.Dr. Muhammed Seid Ramadan El Buti, Dr. Muhammed Ebul Huda El Ja’kubi, Dr. Abdul Kadir Husejn, šejh Abdulhadi El Harsa, šejh Sulejman Ez Zebibi i mnogim dr.

Upoznajmo se

Upoznajte još bolje islam prateći naše  interaktivne  materijale , Video predavanja , Audio zapise i PDF knjige.

  • Postavite pitanje
  • Posjetite nas
  • Upoznaj islam

Nedjelja, 12 Januar 2014 13:56

10 dokaza utemeljenosti proslave Mevluda

Napisao: Administrator

Oni koji vole Božijeg Poslanika, a.s., kao izraz ljubavi prema njemu s vremena na vrijeme organizuju okupljanja na kojima se u stihu proučava njegov, a.s., život, donose salavati na njega i uči Kur'an.

Dokaza utemeljenosti mevluda je mnogo a mi ćemo spomenuti par njih:

  1. Od Ebu Katade se prenosi da je Poslanik, a.s., bio upitan o postu ponedeljkom pa je rekao: “To je dan u kome sam rođen i dan u kome mi je počela objava.” ( Muslim, 2/819 ) Samim ovim postupkom Poslanik, a.s., je dao značenje danu njegovog rođenja. Ograničavanje proslavljanja tog dana samo postom je ograničavanje bez dokaza.
  2. Kad je Poslanik, a.s., preselio iz Mekke u Medinu, vidio je da jevreji poste toga dana. Upitao je zašto to čine. Rekli su mu: ” Ovo je veliki dan. U njemu su spašeni Musa i i njegov narod, a utopio se faraon s vojskom. ” Rekao je Poslanik, a.s., : ” Mi smo onda preci Musau i njegovu narodu od vas! ” Postio je toga dana i naredio da ga muslimani poste.” ( Buhari, 7/215) Ovim hadisom ukazuje se na obilježavanje dana kada je Allah, dž.š., podario nešto vjernicima. Nema sumnje da je i obilježavanje rođenja Muhammeda, a.s., isto kao ovo.
  3. Od Ibn Abbasa se prenosi: “Skupina ashaba Božijeg Poslanika, a.s., je sjedela pa im se približio Božiji Poslanik, a.s., i čuo ih kako se podsjećaju pa neki od njih govore: “Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja.” Drugi govore: “A sa Musaom je Allah, dž.š., direktno razgovarao.” A treći rekoše: A Isa je Allahova riječ i duh od Njega. A četvrti rekoše: Adema je Allah, dž.š., odabrao.” Poslanik, a.s., im tada izađe i reče: “Čuo sam vaš govor i vaše čuđenje: Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja. i on je zaista to. I Musa je sa Allahom direktno razgovarao i on je zaista to. A Isa je Allahova riječ i duh od Njega i zaista je tako. A Adema je Allah, dž.š., odabrao i zaista je tako. A ja sam, doista, Allahov miljenik, i ne hvalim se, i ja sam nosilac bajraka zahvale na Sudnjem Danu, ispod njega su Adem i ostali, i ne hvalim se, i ja sam prvi zagovarač i prvi kome će zagovaranje biti primljeno na Sudnjem Danu, i ne hvalim se. I ja sam prvi koji će pomjeriti halku na vratima Dženneta pa će mi ih Allah otvoriti i uvesti me u njega, a sa mnom siromašne vjernike, i ne hvalim se, i ja sam najplemenitiji od prvih i posljednjih i ne hvalim se.” ( Bejheki, Delailun nubuvveh, 5/270, Kadi Ijad, Eš Šifa, 1/408, Darimi, 1/420 ) Ashabi su se podsjećali svojstava i života prethodnih Božijih Poslanika, a.s., pa ih je Muhammed, a.s., uputio na prisjećanje i spominjanje njega u kome je Allah, dž.š., spojio sve pohvaljene osobine. Pravljenje mevluda je rad upravo po ovoj Poslanikovoj, a.s., uputi.
Petak, 02 August 2013 01:17

Usmjeravanje blagodati - zahvalnost Allahu

Napisao: Administrator

Običaj mnogih ljudi je da zahvalnost Allahu definišu kao mnoštvo izgovaranja riječi „elhamdulillah“, „hvala Allahu“ i „šućur Allahu“ u različitim prilikama. Pa se tako onaj ko na pitanje „Kako si?“ odgovara sa „Hvala Allahu“ smatra od Allahu zahvalnih. Po ovome je onda većina ljudi zahvalna Allahu. Međutim, ovo je u oprečnosti sa Allahovim riječima: „A malo je zahvalnih među robovima Mojim!“ ( Sebe', 13.) Dakle, zahvala na koju se odnosi Allahova uputa i koju naređuje je nešto drugo a ne one tradicionalne riječi koje se ponavljaju na jeziku mnogih ljudi, koje čak i griješnici izgovaraju bez shvatanja njihovih značenja.

Šta je onda zahvalnost na koju se odnosi Allahova uputa i koju naređuje?

Zahvalnost Allahu je da rob usmjeri sve ono što mu je darovano od blagodati prema onome radi čega je stvoren. Zahvalnost je dakle ponašanje i djelovanje. Riječi „hvala Allahu“ i „elhamdulillah“ su samo ukazatelji na ovo ponašanje i ugovor sa Allahom za izvršenje smisla ovih riječi.

Šta ustvari znači to da rob usmjeri sve ono što mu je darovano prema onome radi čega je stvoren?

Značenje toga je da zna misiju radi koje je stvoren i čijim izvršenjem ga je Allah, dž.š., obavezao i da zatim ostale blagodati koje mu je Uzvišeni darovao upotrijebi, na najbolji mogući način, za izvršenje te misije. To znači da upotrijebi blagodat razuma za spoznaju Allaha, spoznaju Njegove jednoće i onoga što vjerovanje u nju iziskuje, potpomagajući se prirodnim dokazima koji ga okružuju. To znači da upotrijebi blagodat vida za gledanje u ono što će mu povećati spoznaju o suštini stvari koje mu povećavaju ubjeđenost u Allaha, Njegova svojstva i obaveznost robovanja Njemu. Isto je i sa blagodatima sluha, zdravlja, imetka i dr. Svaku od ovih blagodati rob treba da upotrijebi u ono radi čega je čovjek stvoren a to je obožavanje Allaha Uzvišenog.

četvrtak, 04 Juli 2013 20:16

Mjesec opasnosti

Napisao: Administrator

Ramazan nije period čuda tako da u njemu vidiš da oko koje čitave godine nije plakalo pusti suzu i da se tromost koja te pratila čitave godine pretvori u vatru imana u jednom trenutku! Mjesec redžeb je mjesec sađenja, ša'ban je mjesec zalivanja a ramazan je mjesec žetve. Sve ono što želiš da požnješ u ramazanu potrebno je da posadiš prije ramazana. Ramazan je poput ispita. Da li je razumno ostaviti učenje tokom čitave godine a na dan ispita učiti i obnavljati i nadati se uspjehu? Zbog ovoga, nije ispravno da kažeš: „Popraviću se u ramazanu i pokajaću se u ramazanu.“ Potrebno je da popravljanje počneš odmah i da pokajanje dođe odmah kako u ramazanu ne bi doživio veliki neuspjeh i kako se ne bi iznenadio prve noći ramazana kada sva tvoja koncentracija ode zahvaljujući bolovima u nogama u toku teravije pa kažeš sebi: „Kamo sreće da sam se navikao na stajanje pred Allahom prije ramazana.“

Onoliko koliko u ramazanu ima dobra toliko ima i opasnosti koje čovjeka moraju podstaći da se promijeni. Prenosi se da se Poslanik, a.s., popeo na minber pa je rekao: „Amin. Amin. Amin.“ Neko mu reče: „Poslaniče, popeo si se na minber i rekao: Amin, amin, amin?“ A on odgovori: „Došao mi je Džibril i rekao: „Ko dočeka ramazana pa mu ne bude oprošteno i uđe u vatru, udalji ga, o Allahu! Reci: „Amin!““ Pa sam rekao: „Amin“ „Ko dočeka starost svojih roditelja ili jednog od njih pa im ne bude činio dobro, pa uđe u vatru, udalji ga, o Allahu! Reci: „Amin““ Pa sam rekao: „Amin“ „U čijem prisustvu budeš spomenut a on ne donese salavat na tebe, pa bude ušao u vatru, udalji ga, o Allahu! Reci: „Amin““ Pa sam rekao: „Amin“

četvrtak, 20 Juni 2013 19:16

Državu gradi džamija

Napisao: Administrator

Ono što privlači pažnju svakome ko proučava život Božijeg Poslanika, a.s., jeste to da, kada je on, a.s., učinio hidžru iz Mekke u Medinu gdje je odlučio napraviti prvu muslimansku državu i to na tri poznate osnove, nije započeo izgrađivanje države pravljenjem ustava kako bi to bilo očekivano u današnjem poimanju države, niti bratimljenjem između muhadžira i ensarija već je državu počeo graditi naredbom da se sagradi džamija. Pronašao je odgovarajuće mjesto za džamiju, isplanirao kakva će ona biti i naredio ashabima da požure sa njenom gradnjom. Zašto je on ovako postupio a od njega se prenosi da je rekao: „Učinjena mi je Zemlja mesdžidom i čistom.“ Gdje god da se musliman zatekne na Zemlji može klanjati. Zašto je onda Poslanik, a.s., požurio sa ovim uvjetom od uvjeta postojanja islamske države prije svih drugih poput pravljenja ustava i bratimljenja muslimana?

Odgovor je u tome da zajednica ne može biti kompaktna i čvrstih korijena osim:

1.)    Pridržavanjem islamskog morala. A islamski moral niče upravo u džamiji.

2.)    Muslimanska zajednica ne može imati jačinu osim uz ljubav i samilost a oni se grade u džamiji.

Jedna od nametnutih islamskih tema o kojoj je nužno govoriti ovih dana zbog dešavanja u Turskoj i pokušaja zapadnog društva da uprlja sliku o pravdi islamskog sistema jeste: Prava žene između islama i zapadnog društva.

Što se tiče dužnosti koje Šerijat povjerava ženi, njihov je izvor jedan, a to je duboko vjerovanje u Allaha, dž.š., pokoravanje samo Njemu. Njeno robovanje Allahu, dž.š., je jedna od prvih istina vjere Islama, štaviše, to je jedna od prvih istina postojanja i najočitija od njih. Robovanje isključivo Allahu, dž.š., je jedna od prvih među nužnim posljedicama čvrstog vjerovanja u Allahovo dž.š., postojanje. Nema sumnje da su i muškarac i žena vlasništvo Allaha, dž.š., stoga je njihovo robovanje Njemu, u suštini i razmjeru, jedno, tako da nema prostora za poimanje bilo kakve razlike između muškarca i žene u njemu. Posljedica koja proizilazi iz ovoga je da su obaveze kojima Allah, dž.š., obavezuje svoje robove muškarce iste kao one kojima obavezuje svoje robove žene. Neko će se možda upitati: „Zašto onda Allah, dž.š., obavezuje muškarce na određene dužnosti na koje ne obavezuje žene i zašto propisuje ženama ono što ne propisuje muškarcima?“ Primjer za prvo je izdržavanje porodice i klanjanje džume namaza, a za drugo bila bi obaveza odgajanja djece i obaveza pokrivanja pred muškarcima koji nisu rodbina ženi, ovim su obavezane samo žene. Ova razlika ne proističe iz različitosti muškog i ženskog pola, već iz vanjskih faktora vezanih za mudrost i interese radi kojih se ove obaveze propisuju. Džuma namaz je naprimjer propisan u cilju jačanja muslimana i njihove sloge. Vrijednost ove mudrosti ističe se samo onda kada ona nije uzrokom zapostavljanja nekog važnijeg interesa. U slučaju da se pojavi neki važniji interes kategorično prestaje dužnost obavljanja džuma-namza uticajem tog interesa, bez obzira da li se radi o klanjaču muškarcu ili ženi. Muškarac čije prisustvo džuma namazu iziskuje da ostavi bolesnika o kojem se stara, ukoliko nema nikoga da ga zamijeni, nije dužan da obavi džuma namaz radi njegovog prava. Preče mu je da ostane kod tog bolesnika.

Petak, 31 Maj 2013 19:57

Pravda prema muslimanu i nemuslimanu

Napisao: Administrator

Zejd ibn Seane je htio iskušati Allahovog Poslanika time što se u prethodnim knjigama spominje opis Allahova Poslanika, da njegova blagost preteže srdžbu te da osorost još više povećava njegovu blagost. Došao je Zejd - prije nego li je prihvatio islam – i rekao: “Zar mi nećeš vratiti moje pravo o Muhammede?” Grubo je povukao njegovu haljinu i obratio mu se osorim govorom rekavši: “Zaista vi sinovi Abdul Muttaliba odugovlačite vraćanje duga.” Iz očiju Omera, r.a., koji je bio prisutan sevnula je ljutnja a tijelo mu je zadrhtalo dok je govorio: “O Allahov neprijatelju! Zar Poslaniku, a.s., govoriš ono što čujem i radiš ono što vidim?! Tako mi onoga ko ga je poslao sa istinom da ne mrzim da uradim nešto prije njega razbio bih ti glavu sabljom!” Poslanik, a.s., je smireno gledao Omera prije nego mu se, osmehujući se, obrati: “O Omere, meni i njemu je bilo potrebnije nešto drugo, a ne to. Meni si trebao narediti da mu lijepo vratim dug, a njemu da lijepo traži svoj dug.” A zatim dodade: “Ostalo je još tri dana do isteka roka (duga)”. Potom je naredio da mu se vrati njegov dug i još 20 pregrštaja više zbog straha kojeg je pretrpio. Omer, r.a., iznenađen, povede čovjeka, i vrati mu Poslanikov, a.s., dug i uveća mu za 20 pregršti kao što mu je Poslanik, a.s., naredio. Na Zejdovom licu ukaza se začuđenost. Zašto si mi povećao više od mog prava? – upita Zejd. A Omer, r.a., mu odgovori: “Zato što mi je Poslanik, a.s., tako naredio kao nadoknadu zbog straha kojeg si pretrpio.” Čovjek tada upita Omera: “Znaš li ko sam ja o Omere?”

Početak
«
1
Stranica 1 od 26

Croatian Arabic Armenian Azerbaijani English French German Hindi Italian Persian Spanish Swedish Turkish Urdu

Kalendar

četvrtak, 26 Mart 2015  
5. Jamadi-ul-Akhir 1436
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Naša anketa

Naše aktivnosti

Reklama

Animirane reklame koje skreću pažnju posjetilaca.

Ovdje može biti i vaša reklama dovoljno je da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas ako želite da budete dio ove ponude.

Prijava korisnika

Posjetioci države

Najpopularnije 10:
Unknown flag 71%Unknown (93942)
Bosnia Hercegovina flag 9%Bosnia Hercegovina (11809)
Serbia flag 6%Serbia (7555)
Germany flag 2%Germany (3145)
Austria flag 2%Austria (2874)
Switzerland flag 2%Switzerland (2651)
Sweden flag 1%Sweden (1484)
Croatia/Hrvatska flag <1%Croatia/Hrvatska (1314)
Italy flag <1%Italy (1054)
Netherlands flag <1%Netherlands (616)
132211 posjeta iz 110 država

Internet preglednici

Najpopularnije:
4%Internet Explorer 8.0
4%Opera 9.80
4%Internet Explorer 6.0
4%Internet Explorer 9.0
4%Safari 8536.25
3%Internet Explorer 7.0
2%FireFox 6.0.2
2%FireFox 5.0
2%Google Chrome 12.0.742.122
2%Safari 534.30

Broj posjetilaca


Danas:60
Ovaj mjesec:1622
Ove godine:6603
Ukupno posjeta:132210
Bots today:84
Od otvorenja:2011-04-30

Detalji korisnika

Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Bot Unknown Bot
Vaš IP: 54.166.122.88